O Nama

PODACI O PODUZEĆU

Naziv poduzeća: URADI SAM trgovina d.o.o.
Mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica: Zagrebačka cesta 194
Telefon: (01) 3323 136
Fax: (01) 3336 904
E-mail: korisnickasluzba@uradi24.hr
OIB: 04493764986
IBAN: HR 25 2340 0091 1001 9686 5
Poslovna banka: PRIVREDNA BANKA ZAGREB

 

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 050000249
Temeljni kapital: 8.593.400,00 kn
Predsjednik uprave: Roel Matthjis
Članovi uprave: Niko Matthjis, Dirk Haaren
Prokurist: Ivan Jovanović
MB: 01093525

Sve cijene su maloprodajne i iskazane su sa PDV-om. Uradi24 zadržava pravo ispravki u slučaju grešaka prilikom unosa cijena, slika i tehničkih podataka proizvoda.

Design by: Kiselilimun